ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας σελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Η χρήση του υλικού της σελίδας γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος «χρήση», αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην εφαρμογή (APP). Οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη κατωτέρω, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας από ανηλίκους. Η σελίδα και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης/μέλος/επισκέπτης από «ιούς» λόγω της πρόσβασής του ή από την επέμβαση  hackers  στην παρούσα  και την διασπορά ιών, ή άλλων σφαλμάτων από οποιαδήποτε αιτία. Η σελίδα και οι συνεργάτες της δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του υλικού που περιέχεται. Το υλικό παρέχεται και αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού και μόνον. Καμία απόφαση σχετική με την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πάθησης δεν μπορεί να λαμβάνεται με γνώμονα το υλικό αυτό χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και ιατρική επίβλεψη. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η σελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της σελίδας/εφαρμογής έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η σελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες. Η σελίδα δεν εγγυάται ότι οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα. Δεν εγγυάται επίσης την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Η σελίδα και οι συνεργάτες της δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην υγεία εξαιτίας αποφάσεων, που ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό αυτό χωρίς την αναζήτηση της απαραίτητης εξατομικευμένης ιατρικής συμβουλής και ιατρικής επίβλεψης. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία, υπόδειξη ή παραίνεση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους αναγνώστες μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει η παραμικρή πρόθεση ώστε το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμογής να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση, πρόγνωση ή θεραπεία. Είναι απολύτως αναγκαίο να αναζητείται η εξατομικευμένη συμβουλή και επίβλεψη του θεράποντος ιατρού ή άλλου εξειδικευμένου παρόχου υγείας αναφορικά με όποια ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σχετικά με παθήσεις. Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπεται η ιατρική συμβουλή και να υποτιμάται η εκ του σύνεγγυς επίβλεψη και εκτίμηση της κατάστασης της υγείας από αναγνωρισμένο επαγγελματία της υγείας. Ποτέ δεν πρέπει να καθυστερείται η αναζήτηση της ιατρικής συμβουλής εξαιτίας της ανάγνωσης υλικού από τον παρόντα ιστότοπο. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε ζήτημα υγείας, θα πρέπει να αναζητείται την εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας, σε σχέση με θέματα που αναφέρονται στη παρούσα σελίδα. Ειδικά σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος πρέπει να κληθεί άμεσα ο προσωπικός ιατρός ή τα Επείγοντα Περιστατικά και γενικά πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εξαιτίας χρήσης του υλικού και περιεχομένου που περιέχεται στην παρούσα σελίδα. Τα κείμενα, οι εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό που περιέχονται στη σελίδα και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο αρκεί να αναφέρεται ευανάγνωστα και σε εμφανή χώρο η πηγή προέλευσής τους. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναδημοσίευση αντιγραφή, χρησιμοποίηση, αναπαραγωγή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της εφαρμογής, αφού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις, με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με νόμους και κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην εφαρμογή δυνατόν να επιτρέπεται στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους για συγκεκριμένο άρθρο. Η εφαρμογή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης της εφαρμογής. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για την συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του www.apla.com.gr . Ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και μόνον προς τις στις αρμόδιες αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.apla.com.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί το site www.apla.com.gr . Σε περίπτωση, που διατυπωθεί καταγγελία ότι στον δικτυακό μας τόπο υφίσταται παράνομο περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, το www.apla.com.gr δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χωρίς να προειδοποιήσει τον χρήστη που το ανέβασε, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη. Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του www.apla.com.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή δυνατόν να χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες, καθώς και δελτίων προώθησης προϊόντων. Η αποστολή των newsletters θα γίνεται μόνον σε όσους χρήστες το έχουν ζητήσει, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας. Η αποστολή των newsletters και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του www.apla.com.gr , το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Το www.apla.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή newsletters οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα newsletters δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής αξίωσή του, είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS): Το www.apla.com.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών  άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.apla.com.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το www.apla.com.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.apla.com.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το εμπορικό σήμα Α.Π.Λ.Α. Άκρο Πρόσωπο Λόγος Άμεσα έχει καταχωρηθεί αρμοδίως με αριθμό κατοχύρωσης N243661, από την Βάσω Ζησιμοπούλου, ιατρό – νευρολόγο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, η οποία έχει τα πλήρη πνευματικά (ιδιοκτησιακά, περιουσιακά, εμπορικά, εκμεταλλεύσεως, ηθικά) δικαιώματα και έχει παραχωρήσει περιορισμένη, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσεώς του για την παρούσα εφαρμογή. Η ιστοσελίδα και βάση δεδομένων (Website) www.apla.com.gr έχει κατοχυρωθεί από και ανήκει στην Βάσω Ζησιμοπούλου, ιατρό – νευρολόγο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, η οποία έχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα και έχει παραχωρήσει περιορισμένη, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσεώς του για την παρούσα εφαρμογή. Έχει σχεδιασθεί δε, κατά τρόπον ώστε να είναι συνεπής με τις ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνον τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας. Η παρούσα σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της παρούσας, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση το η σελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μην χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Το ΑΠΛΑ βασίστηκε στο CIncinnati Prehospital Stroke Scale, ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την προνοσοκομειακή διάγνωση ενός πιθανού εγκεφαλικού. Βιβλιογραφία:
Hurwitz AS, Brice JH, Overby BA, Evenson KR (2005). “Directed use of the Cincinnati Prehospital Stroke Scale by laypersons”. Prehosp Emerg Care. 9 (3): 292–6. doi:10.1080/10903120590962283. PMID 16147478.
^ Kothari, R.; Hall, K.; Brott, T.; Broderick, J. (1997-10-01). “Early stroke recognition: developing an out-of-hospital NIH Stroke Scale”. Academic Emergency Medicine. 4 (10): 986–990. doi:10.1111/j.1553-2712.1997.tb03665.x. ISSN 1069-6563. PMID 9332632.
^ American Heart Association (2011). Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual. USA: First American Heart Association Printing. p. 137. ISBN 978-1-61669-010-6.
Kothari RU, Pancioli A, Liu T, Brott T, Broderick J (April 1999). “Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity”. Ann Emerg Med. 33 (4): 373–8. doi:10.1016/S0196-0644(99)70299-4. PMID 10092713.